Kao prateći program koji traga za polifonim konceptima svog oblikovanja, organizovanja i prezentovanja, Bitef Polifoniju odlikuje prilično kompleksna kompozicijska forma. Ove godine ona je komponovana kao mala metaforička fuga na staru temu uloge umetnika u radu s mladima i nove teme i protivteme u duhu neočekivanog, ali vrlo pozitivnog i podsticajnog slogana Bitefa - POČNIMO LjUBAV IZ POČETKA... Obeležavajući prvi susret sa Bitefom pre dvadeset godina, Bitef Polifonija je, kao i prethodnih godina u igri sa glavnim sloganom, kreirala svoj naslov - OD PRVOG ZAGRLjAJA... Naslov prati glavni slogan, njegov je nastavak iz čuvene pesme, ali sa Polifonijom dobija mnogozvučnost šire simbolike i značenja. Prvi zagrljaj kao prvi susret i zajedništvo sa Bitefom i organizatorima projekta „Umetnost za društvene promene - igrom protiv nasilja“ iz koga je proistekla, kao prve prezentacije i uključivanje publike, kao prvi spojevi i naznake polifonog koncepta, novih inicijativa i partnerskih projekata koji su održali Polifoniju da postane Bitef Polifonija i da traje do danas.

U ovogodišnjem, dvadesetom izdanju Bitef Polifonije, koja se odvija sedam dana, od 19. do 25. septembra, zajedno će se naći umetnici, prvi voditelji projekata, i nekadašnji mladi učesnici prvih predstava, a danas nosioci novih projekata koje predstavljamo. Sa njima, u sećanjima i stvaralačkom pogledu na aktuelna dešavanja, tu će biti i učesnici Polifonija koje su sledile sve do danas, partneri iz regiona i nove najmlađe generacije, uključujući i publiku koja, pozvana da otkrije pravo na svoj glas, može aktivno da učestvuje u ponuđenom, da stvara svoje vlastite priče i da se uključi u pokretanje novih pozorišnih inicijativa i novih akcija umetnosti za društvene promene danas.

Program Bitef Polifonije nema selektora. Po principu višeglasja, podstaknuti obeležavanjem svog jubileja, kao i konceptom i programskim linijama glavnog programa, o dvadesetoj Bitef Polifoniji brine urednički i organizacioni tim koji čine predstavnici onih koji su nosioci i podrška ovogodišnjem programu. Program prate i u njemu aktivno učestvuju u vidu seminara polifonih praksi zainteresovani studenti pozorišnih umetnosti. Seminar je podstaknut i organizovan po otvorenom principu po ugledu na seminar za umetnike i kulturne menadžere "Ka novom pozorištu" na prvoj Polifoniji 2000. godine. 

Autorka koncepta Bitef Polifonije: Ljubica Beljanski-Ristić

Koordinator programa 20. Bitef Polifonije: Nemanja Dragaš

Realizacija 20. Bitef polifonije: Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM - Nacionalni centar Međunarodne asocijacije za dramu / pozorište i obrazovanje IDEA - u koprodukciji sa Bitef teatrom

Programska podrška: Bitef teatar i Ustanova kulture „Parobrod“

Urednički tim: Lidija Antonović, Karolina Spajić, Tatjana Pajović, Nela Antonović, Branka Bajić, Sanja Krsmanović Tasić, Boris Čakširan, Sunčica Milosavljević, Ana Popović, Marina Mađarev, Marko Pejović, Nikola Isaković, Mirjana Žarković, Nikola Zavišić, Irena Ristić, Minja Bogavac, Predrag Milić, Slobodan Beštić, Nemanja Dragaš, Tara Drašković i Ljubica Beljanski-Ristić, podrška

Prva Polifonija održana je u znaku projekta Evropske fondacije za kulturu iz Amsterdama i Mreže Fondacija za otvoreno društvo Jugoistočne Evrope kao prateći program 34. Bitefa 2000. godine, koji je te godine išao pod sloganom „Pozorište i zlo“. Program Polifonije bio je, u stvari, završnica projekta „Umetnost za društvene promene - igrom protiv nasilja“, u vidu prezentacija, seminara i evaluacije postignutog. Projekat je imao za cilj da se ponovo otvore prostori saradnje i razmene u regiji, da se podrže izvođačke umetnosti kao metod rada i uloga umetnika u radu s mladima u vremenima krize, sukoba i ratnog stanja. Bitef Polifonija je u periodu koji sledi, u organizaciji Centra za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM, postala redovan prateći program Bitefa, gradeći i ostvarujući svoj specifičan polifoni koncept pozorišta participacije i umetnosti za društvene promene.

U Šabac - Na lice mesta

U Šabac - Na lice mesta

Postoje predstave s različitim temama i različitim načinima na koje su priče u njima ispričane. Naša Bela griva posebna je i po tome o čemu govori i po tome kako je to ispričano. Međutim, ono što je najposebnije u ovoj predstavi jeste poverenje - poverenje kao velika i važna tema priče o Beloj grivi, ali pre svega poverenje koje smo mi imali jedni u druge radeći na njoj. Kao što se dečak Folko upustio u avanturu sa svojim prijateljem, belim ždrebetom, tako smo ...

Opširnije
Polifonija na licu mesta : Šabac

Polifonija na licu mesta : Šabac

Kroz istoriju, Šabac su nazivali „Mali Pariz“. Danas, Šabac je i „Mali Berlin“ - čudo od grada i prvo mesto u Srbiji koje kulturu tretira kao prioritet i centralnu tačku svog razvoja. Od početka ovog veka, Šapčani ulažu 7% svog budžeta u kulturu, što je i do deset puta više od državnog proseka. Rezultat su savršeno funkcionalne, savremene kulturne ustanove, veliki broj festivala i gradskih manifestacija, koje čine ...

Opširnije
Razmena za promene - Kratko ali neophodno...

Razmena za promene - Kratko ali neophodno...

Svake godine Bitef Polifonija u okviru programskog segmenta „Polifonija u trajanju“ otvara prostor za pokretanje novih inicijativa koje će se kao projekti „Razmene za promene“ realizovati tokom godine i biti prezentovani na sledećoj Polifoniji. Jedna od takvih novih inicijativa je i predstava u nastajanju, podstaknuta poznatim tekstom Vudija Alena „Kratak, ali neophodan vodič kroz građansku ...

Opširnije
Gde nas vodi Bela Griva

Gde nas vodi Bela Griva

Razgovor o procesima i predstavama pozorišta participacije

Opširnije

Video i galerije slika

Video

EU koktel povodom svečanog zatvaranja 53. Bitefa - Video

Dodeljene plakate prijateljima i partnerima 53. Bitefa - Galerija slika

Dodeljene plakate prijateljima i partnerima 53. Bitefa - Galerija slika

EU koktel - Galerija slika

EU koktel - Galerija slika

Svečano zatvaranje festivala - Galerija slika

Svečano zatvaranje festivala - Galerija slika