Fotografija: Arhiva grupe Hajde da...
Fotografija: Arhiva grupe Hajde da...

Pogled je kratki inkluzivni plesni film koji je nastao kao zajednički rad plesača (sa invaliditetom i bez njega), koreografkinje, reditelja, kao i ostalih saradnika. Konceptulano je postavljen kao četiri isprepletane plesne linije, u kojima se prva odnosi na intimni pogled usmeren ka sebi samom, druga je pogled (iz neke druge perspektive) na sopstvene nemoćne delove, a treća donosi pogled na svoje kapacitete da se prevaziđu postavljeni okviri. Četvrta tematska linija se odnosi na zajedništvo i time predstavlja proširenje pogleda, odnosno širenje perspektive. Ovaj film je nastavak našeg inkluzivnog rada u umetnosti, koji je otpočeo 2008. godine plesnim radionicama i našom prvom plesnom produkcijom, predstavom Kriva za Gausa. Predstava je u formi „work in progress“ bila prikazana na Bitef Polifoniji te godine. Razgovor nakon filma će se doticati „šireg pogleda“ na naš rad u ovoj oblasti, kao i tačkama ukrštanja sa Bitef Polifonijom.

Podrška: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, International woman’s club, Kulturni centar „Magacin“ i Astronomska opservatorija u Beogradu.

Otvoreno za sve zainteresovane.