Fotografija: Sonja Žugić
Fotografija: Sonja Žugić

Susreti sa autorima su redovan, prateći program Bitefa koji podrazumeva javne razgovore, nakon svake predstave iz glavnog programa. Od osnivanja Festivala, ovaj program zamišljen je kao prostor u kom se autori predstava iz glavnog programa susreću sa Bitefovom publikom da bi razgovarali o predstavama, procesima, umetničkim načelima, temama koje predstave pokreću, ali i o širem društvenom kontekstu u okviru kog su nastale. Svi značajni autori koji su tokom više od pola veka prikazali svoj rad na Bitefu bili su učesnici ovog programa, a svi vođeni razgovori su snimljeni, transkribovani i sačuvani u festivalskom arhivu, kao i u legatu Jovana Ćirilova, koji se čuva u Arhivu Grada Beograda. Transkripti ovih razgovora dokumenti su od važnosti za istraživače, istoričare, umetnike, ali i publiku zainteresovanu za istoriju i značaj Bitefa.


Počevši od vremena Hladnog rata, kada je ovaj Festival bio jedina tačka pozorišnog susreta Istoka i Zapada, a Susreti sa autorima prilika da najznačajniji pozorišni umetnici razmene svoja mišljenja i iskustva, ovaj program je nekoliko puta promenio svoj naziv i formu, prateći duh vremena i različite trendove u okviru svetske scene izvođačkih umetnosti. Poznat pod imenima Susreti sa stvaraocima, Susreti sa publikom, Tematski susreti sa publikom, i najzad: Susreti sa autorima, ovaj program nije menjao svoju suštinu: bio je i ostao prostor za sređivanje utisaka nakon pogledanih predstava, ali i prostor gde publika može da postavi pitanja autorima ili komentariše njihov rad. 


Format Susreta sa autorima na 53. Bitefu zamišljen je kao pričaonica koju otvaraju kratka i jasna pitanja. Vreme za diskusiju ograničeno je na 60 minuta uz obaveznu priliku da se reč dâ i publici. Pored autora predstava, u razgovoru će učestvovati i drugi članovi njihovih trupa: izvođači ili članovi kreativnog tima, zainteresovani da čuju mišljenje beogradske publike. 


Razgovori sa stranim gostima vodiće se na engleskom jeziku, a sa autorima iz Srbije i regiona, na lokalnim jezicima, uz obezbeđen prevod za strane goste. 

Za sve posetioce programa ulaz je slobodan.