Umetnost za društvene promene – Dvadeset godina posle

Okrugli sto posvećen je obeležavanju dvadeset godina od prvog izdanja Polifonije, koja je realizovana 2000. godine kao prateći program 34. Bitefa „Teatar i zlo“. Osnova programa prve Polifonije bila je prezentacija i evaluacija regionalnog projekta „Umetnost za društvene promene - igrom protiv nasilja“, čiji je nosilac bila Evropska fondacija za kulturu iz Amsterdama u partnerstvu sa Mrežom Soros fondacija u Jugoistočnoj Evropi. Gde su danas učesnici prve Polifonije i šta, posle dvadeset godina, rade, koji su bili ciljevi i teme seminara za umetnike i kulturne menadžere „Ka novom pozorištu“, šta danas rade organizacije, voditelji i mladi učesnici programa „Igrom protiv nasilja“, šta je označavao koncept „Saosećanje i saradnja“, kakva je bila postavka evaluacije koja se preporučivala tada, a kako danas evaluiramo ovakvu vrstu projekata i različitih novih formi koje, kako ističe Ivan Medenica, umetnički direktor 53. Bitefa, „... pokušavaju da ponude alternativu... i ...obnovu humanističkih vrednosti na kojima bi društvo trebalo da se zasniva...“ 
Podrška: Grupe, voditelji i učesnici prve Polifonije

Otvoreno za sve zainteresovane.