Fotografija: Vesna Pavlović
Fotografija: Vesna Pavlović

Pre dvadeset godina, članovi današnjeg BAZAART-a su sa mladima u Pozorištu odrastanja otpočeli proces naslovljen Kad krenem KA... Ispitivali smo koji je naš put, koji su naši ciljevi, naši horizonti. Dvadeset godina je prošlo, a mi danas opet krećemo, ali ne u pravcu u kom smo tada mislili da ćemo ići, već iz početka. Za dve decenije je naše društvo, umesto napretka, načinilo regresiju; zato danas, ne odustajući od putovanja kao cilja, ponovo krećemo KA... društvu u kom su vrednosti važne. Kao i tada, i sada se najbolje putuje zajedno. Radionica je posvećena saradnji između studenata i praktičara iz oblasti humanističkih nauka i izvođačkih umetnosti, koji će zajedno istraživati društvene vrednosti koje nedostaju našem društvu i kreirati plan zajedničkih akcija za uspostavljanje tih vrednosti... Pozorište odrastanja jedna je od grupa koja je bila učesnik projekta „Umetnost za društvene promene - igrom protiv nasilja“ i prezenter na prvoj Polifoniji.

Otvoreno za sve zainteresovane. Zbog ograničenog broja mesta potrebna je izvršiti rezervaciju na  [email protected]