Gostovanje na Bitefu izvedeno je u okviru turneje B Matinée, projekat koji objedinjuje savremenu klasičnu muziku i klupsku kulturu, a inspirisan je poznatim berlinskim klubom Berghainom. Kompozitori kombinuju žanrove, prevazilazeći granice između različitih muzičkih stilova. Rezultat je novi i sveži zvuk koji nema granica i koji slavi nove puteve i mogućnosti.