Fotografija: Mirjam Dervijen
Fotografija: Mirjam Dervijen

Sanja Mitrović je pozorišna rediteljka, izvođačica i predavačica rođena u Zrenjaninu (SFRJ). Emigrirala je u Holandiju 2001. godine i 2009. osnovala Stand Up Tall Productions, pozorišnu kompaniju posvećenu kolaborativnim projektima u oblasti društveno-angažovanih praksi. Njen rad, često zasnovan na bliskoj saradnji sa različitim zajednicama, stekao je međunarodno prizanje za istraživanje odnosa između pozorišta i društvenih, političkih i kulturnih pojava našeg vremena. Kroz različite formate i kontekste, Mitrovićeva je razvila dokumentarni pristup kao odgovor na događanja u svetu i lične biografije izvođača. Tokom protekle decenije njeni projekti bili su inicirani, koproducirani i predstavljani od međunarodnih festivala i pozorišnih kuća, uključujući BITEF teatar i BITEF festival u Beogradu, Nacionalni centar za dramu Nanterre-Amandiers, Schaubühne u Berlinu, Kunstenfestivaldesarts u Briselu, Wiener Festwochen, Theater Spektakel u Cirihu, i Teatro Nacional São João u Portu. Godine 2010. Mitrovićeva je primila nagradu BNG Nieuwe Theate